Adapted Surroundings #2

Adapted Surroundings #2

Udsmykningen diskuterer – med blomster som metafor – vores forhold til sygdom og medicin. Med udgangspunkt i vores fascination af blomsten som mulighed for en forståelse af sammenhængen mellem livet og døden trækkes der en linie mellem medicinen og den kunstige blomst. Den kunstige blomst bliver et symbol på medicinens livsforlængelse – menneskets forsøg på at udskyde døden. De fire glasmontrer med kunstige blomster er det centrale i udsmykningen – de går igen på det store foto af parafrasen over Breugels ”Golgata”. De andre blomster er udskårne blomstermalerier, samt små grønne mænd (håbet).

The decoration discuss – with flowers as a metaphor – our attitude to illness and medication. Based on our fascination of the flower as the possibility for understanding the relationship between life and death, the decoration draws a line between medicine and the artificial flower. The artificial flower is a symbol of medicine as life extension – the human attempt to postpone death. The four glass cabinets with artificial flowers are the core of the decoration – they go again on the big photo of paraphrases of Breugels “Golgotha”. The other paintings are carved floral paintings, and little green men (hope).

“Adapted Surroundings #2″ – Blandestationen – OUH 2005

Comments are closed.